Andmeturve

Andmekaitsena mõistetakse võõraste ligipääsu takistamist ettevõtte arvutisüsteemi, kus asuvad ärisaladused. Samuti tähendab andmekaitse hoolitsemist, et olulised infoühikud ei rikneks ega hävineks pöördumatult. Nii või teisiti on andmekaitse tänapäeval ettevõtte jaoks vältimatu vajadus.

Siseneja tuvastusnõue on üks levinumaid andmekaitse viise hoida võõrad eemal ettevõtte arvutisüsteemist. See tähendab kas salasõna, SMS-koodi või muud liiki info sisestamist, misjärel arvuti tuvastab kasutaja isiku ning tema tegutsemisvabaduse süsteemis.

Tuvastusnõudest samm edasi on andmete muutmine võõrastele loetamatuks. See tähendab infoühikute ümberkirjutamist “salakirjaks” ning infokandjate “lukustamist” nii, et pahatahtlik võõras ei mõista neid lugeda ega muukida.

Info hävinemise eest kaitsmine tähendab sellest järjepidevalt varukoopiate tegemist. See tagab, et tehnilise rikke või õnnetusjuhtumi korral on kogu vajalik info endiselt käepärast ning ettevõtte töö sujub katkestusteta.

Andmekaitse nii ligipääsu- ja käitluspiirangute kui varukoopiate olemasolu kujul on eriti oluline valdkondades, kus liiguvad delikaatsed isikuandmed. Näiteks kindlustus- ja meditsiinivaldkonnas.

Lihtne koduleht või keerukas infosüsteem

Iga tellija on ainulaadne, nagu ka meie tehtud tööd.

Oleme kui rätsepad, kohandume alati tellija soovidega.

Meist 10 aasta tegutsemist, üle 60 projekti, üle 50 veebilahenduse