Pilvelahendused

Pilvelahendused tagavad, et ettevõtte andmed on kaitstud tülikate tehniliste probleemide eest nagu üles ütlenud kõvaketas ning tagavad turvapiirangute seadmise järel asjaosaliste jaoks alati nende kättesaadavuse.

Samuti vabastab pilveteenuste kasutamine vajadusest omada ettevõtte taristus serverit. Niisiis pole vaja kulutada ka selle hooldamisele ega investeerida selle uuendamisse-laiendamisse. Pilveteenuste poolt pakutavad mahud võimaldavad hoiustada ja käidelda suuri infohulki mugavamalt ning odavamalt.

Üleilmastumise ning digirändurluse elunormiks muutumise ajastul tagab pilveteenuste kasutamine ettevõttele, et tööks vajalik virtuaalkeskkond on alati olemas ning kättesaadav nii Tallinnas, Tais kui Tansaanias.

Lihtne koduleht või keerukas infosüsteem

Iga tellija on ainulaadne, nagu ka meie tehtud tööd.

Oleme kui rätsepad, kohandume alati tellija soovidega.

Andmeturve10 aasta tegutsemist, üle 60 projekti, üle 50 veebilahenduse